Top-up

Top-up richt zich op het stimuleren van doorwerking van afgerond RAAK-onderzoek richting 1) het onderwijs, 2) onderzoek en/of 3) de beroepspraktijk. Regieorgaan SIA vindt doorwerking een belangrijk aspect van het praktijkgericht onderzoek, ook na afronding van een onderzoeksproject en wil de doorwerking van onderzoek extra stimuleren en onder de aandacht brengen.

Achtergrond

De vergroting van de impact van onderzoek staat hoog op de agenda in Nederland. Ook voor het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen is het een belangrijk punt. Zonder impact van onderzoek is er immers geen vernieuwing en vooruitgang. In de context van de Top-up regeling praten we over de wat algemenere term ‘doorwerking’. Dit is het proces waardoor de ‘opbrengst’ van het praktijkgerichte onderzoek: het geheel aan kennis, ervaringen, vaardigheden, netwerken, concrete producten etc. voortvloeit naar, en een plek krijgt in het onderwijs, het onderzoek en de praktijk of maatschappij.

 

Doorwerking gaat veel verder dan de doorwerking van kennis alleen. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis levert praktijkgericht onderzoek in veel gevallen ook een belangrijke bijdrage aan het opzetten en bestendigen van samenwerking tussen instellingen en de praktijk. Het onderzoek draagt daarnaast vaak bij aan de professionalisering van het onderwijs (gericht op onderzoek) en de onderzoekstaak van de hogescholen.

 

Wat is het?

Met goed gevolg afgeronde RAAK-projecten kunnen met Top-up een ‘extra duwtje in de rug’ krijgen om wat betreft de doorwerking een extra stap te zetten.


Wanneer kun je aanvragen?

De vierde ronde Top-up is geopend op 26 september en sluit op 7 november 2017 om 14.00 uur. In de handleiding (zie hieronder) staat de lijst met geselecteerde projecten.

 

Indienen via ISAAC

Het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC vervangt het oude systeem IRIS.

Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar de Top-up regeling in ISAAC.

Hieronder vindt u de handleiding voor deze regeling. Alle documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u in ISAAC.

Handleiding Top-up najaar 2017

Download  (PDF,  612 kB)

Handleidingen van de eerdere Top-up rondes kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Regieorgaan SIA via secretariaat@regieorgaan-sia.nl