Take-off hbo

Onderzoek de marktkansen van jouw innovatie

Jouw product kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te financieren voor jouw idee dat voortkomt uit onderzoek. Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot € 25.000 aanvragen. Met deze financiering kun je onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie en een marktanalyse uitvoeren. Twee keer per jaar kunnen studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen hun voorstel indienen voor financiering vanuit Take-off hbo.  

De eerstvolgende deadline voor indienen is 8 november 2018

 

Pitchen

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een eerste schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

 

Criteria 

De voorstellen worden beoordeeld op vier criteria die even zwaar tellen bij de beoordeling:

  1. kennisbasis en innovativiteit
  2. commerciële potentie,
  3. kwaliteit van het team
  4. kwaliteit van het projectplan

Geld

Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

 

Hoe dien je een voorstel in? 

Hieronder staat de handleiding van deze regeling met daarin alle voorwaarden. Let op! Dit is de handleiding van de vierde ronde. In september verschijnt op deze pagina de handleiding van de vijfde ronde.  Onderstaande handleiding geeft een goed beeld van de criteria. Ook vind je hier een voorbeeld van het aanmeldingsformulier. Aanvragen kun je indienen via  ISAAC. Lees hier welke stappen je moet doorlopen in dit systeem.

 

Wanneer kun je aanvragen?

De vijfde call Take-off hbo - fase 1: haalbaarheidsstudies staat opent in september 2018. De call sluit op 6 november 2018, 14.00 uur. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met programmamanager Wouter Segeth: wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl

 

Handleiding Take-off hbo, fase 1 - voorjaar 2018

Download  (PDF,  255 kB)

Aanvraagformulier Take-off hbo (voorbeeld)

Download  (PDF,  604 kB)

Begrotingsformat Take-off hbo (voorbeeld)

Download  (PDF,  533 kB)
Projectbeheer

Regieorgaan SIA vraagt de Take-off hbo projectteams om uiterlijk acht weken na de einddatum van het project een eindrapportage in te leveren. Deze bestaat uit een inhoudelijke en een financiële rapportage. de formulieren hiervoor zijn te vinden op de pagina projectbeheer op deze website.

 


 

Met Take-off hbo slaan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken de handen ineen om innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Het programma Take-off hbo bestaat uit twee onderdelen: fase 1: haalbaarheidsstudies en fase 2: vroegefasetrajecten. De informatie op deze pagina gaat over fase 1: haalbaarheidsstudies. Meer over fase 2: vroegefasetrajecten staat op de website van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen die dit deel van de regeling uitvoert: www.nwo.nl/takeoff