Take-off hbo

Hogescholen zijn broedplaatsen voor startende ondernemers. Dagelijks werken studenten, onderzoekers en lectoren aan innovatieve ideeën om uitdagingen in de maatschappij op te lossen. Deze innovatieve ideeën op de markt brengen, kost tijd en geld. De regeling Take-off hbo fase 1 van Regieorgaan SIA geeft (net afgestudeerde) studenten, docenten, onderzoekers en lectoren de kans hun idee voor een nieuw product vorm te geven en te ontwikkelen door haalbaarheidsstudies te financieren. Op deze manier wil Regieorgaan SIA talenten in het hbo stimuleren wetenschappelijke theorieën in de praktijk te brengen en dit te combineren met het ondernemerschap.

Meer over Take-off hbo

Financiering voor de volgende fase

Take-off hbo geeft je de mogelijkheid om de levensvatbaarheid van het ontwerp te onderzoeken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe het product zich verhoudt tot de markt en wat het verdienmodel wordt. Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot
€ 25.000 aanvragen.

 

Voor wie?

Take-off hbo is voor studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen. Daarbij is de lector of senior-onderzoeker altijd de aanvrager.

 

Pitchen van je voorstel

Aanvragers krijgen de kans hun idee te pitchen voor een commissie die beoordeelt of het voorstel financiering krijgt.  De commissie kijkt daarbij naar commercieel potentieel, de onderzoeksbasis en innovativiteit, de kwaliteit van het team en de projectaanpak.

 

Wat kun je aanvragen?

Per Take-off haalbaarheidsstudie kan minimaal € 20.000,- en maximaal € 25.000,- worden aangevraagd. Het onderdeel haalbaarheidsstudies wordt via Regieorgaan SIA gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

 

Wanneer kun je aanvragen?

De vierde call Take-off hbo - fase 1: haalbaarheidsstudies opent naar verwachting op dinsdag 20 februari. De call sluit op 3 april 2018, 14.00 uur. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met programmamanager Wouter Segeth: wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl

 

Flyer Take-off hbo

Deel de informatie over Take-off hbo via deze flyer.

Download  (PDF,  116 kB)
Indienen via ISAAC

Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen.

Hieronder staat de handleiding voor deze regeling en voorbeelden van het aanmeldfomulier en het begrotingsformat. De orginelen van deze documenten vind je in ISAAC. 

 

Handleiding Take-off hbo, fase 1 - 2017

Download  (PDF,  250 kB)

Aanvraagformulier Take-off hbo (voorbeeld)

Download  (PDF,  616 kB)

Begrotingsformat Take-off hbo (voorbeeld)

Download  (PDF,  568 kB)
Negen teams van start in tweede ronde

Negen nieuwe Take-off hbo teams gaan de komende maanden onderzoeken of zij hun innovatieve idee succesvol op de markt kunnen brengen. De starts-ups krijgen ieder € 40.000,- om een haalbaarheidsstudie te doen. De innovaties waarmee de start-ups de markt willen veroveren variëren van een band die nooit meer lek kan gaan tot een afvalmanagementsysteem dat bijdraagt aan de circulaire economie. Lees meer.

 

Projectbeheer

Regieorgaan SIA vraagt de Take-off hbo projectteams om uiterlijk acht weken na de einddatum van het project een eindrapportage in te leveren. Deze bestaat uit een inhoudelijke en een financiële rapportage. de formulieren hiervoor zijn te vinden op de pagina projectbeheer op deze website.

 


 

Met Take-off hbo slaan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken de handen ineen om innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Het programma Take-off hbo bestaat uit twee onderdelen: fase 1: haalbaarheidsstudies en fase 2: vroegefasetrajecten. De informatie op deze pagina gaat over fase 1: haalbaarheidsstudies. Meer over fase 2: vroegefasetrajecten staat op de website van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen die dit deel van de regeling uitvoert: www.nwo.nl/takeoff