Overige regelingen

Naast de RAAK-regeling (themavrij onderzoek) en de thematische regelingen, voert Regieorgaan SIA een tweetal overige regelingen uit. Een overzicht van deze overige regelingen vindt u in het menu hiernaast.