Bestuur

M.A. (Michaël) van Straalen - MKB-Nederland (voorzitter)

Drs. E.P.J. (Elies) Lemkes-Straver - ZLTO

Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen - Universiteit Tilburg

Mr. T.C. (Thom) de Graaf - Vereniging Hogescholen

Prof.mr. H.M. (Huib) de Jong - Hogeschool van Amsterdam

Prof.dr.ir. J.T.F. (Jos) Keurentjes - TNO

Dr. K. (Kitty) Kwakman - Zuyd Hogeschool

Ir. P.M. (Paul) van Rooij - Landelijke Huisartsen Vereniging

Ir. P.C. (Piet) van Staalduinen - namens de KvK

Prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch - TU Eindhoven

Drs. R.H. (Richard) Slotman – Regieorgaan SIA (secretaris)