Beoordelingscommissies

Een beoordelingscommissie wordt formeel ingesteld door het bestuur van Regieorgaan SIA. In een vergadering beoordeelt een commissie subsidieaanvragen en stelt een advies op voor het bestuur. De leden van een commissie beoordelen aanvragen op basis van procedures en criteria die door het bestuur zijn vastgesteld en die beschreven staan in de handleiding van het betreffende financieringsinstrument.

Het aantal leden per commissie is afhankelijk van de grootte en aard van het financieringsinstrument, waarbij een minimum van vijf commissieleden (inclusief voorzitter) wordt aangehouden.  Bij de samenstelling van beoordelingscommissies streeft Regieorgaan SIA naar een brede spreiding qua achtergrond; zowel kennis en ervaring met onderzoek als kennis en ervaring met de praktijk zijn van belang.

De Gedragscode Belangenverstrengeling van NWO geldt voor alle personen die bij de beoordeling en/of besluitvorming binnen een subsidieronde betrokken zijn. 

 

Leden beoordelingscommissies

Dhr. Joop Sistermans (voorzitter)
Dhr. prof. dr. Wim Hafkamp (vicevoorzitter)
Mw. prof. Els Boshuizen
Mw. dr. Margo Brouns
Dhr. prof. dr. Filip Dochy
Dhr. prof. dr. Jacob Fokkema
Dhr. prof. Harry Hillen
Dhr. prof. dr. Bas Levering
Dhr. dr. Hermen van der Lugt
Mw. prof. dr. Henriette Maassen van den Brink
Dhr. Ton van Mil
Dhr. prof. dr. Jaap van Muijen
Mw. drs. Hedwig Neefs
Dhr. ir. Joop Postema
Dhr. Theo Roes
Dhr. drs. Peter Schrurs
Dhr. prof. dr. ir. Gerard Smit
Dhr. prof. dr. Luc Vanhees
Dhr. drs. Marcel van Woensel