Over SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). NWO is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheid gedreven onderzoek en onderzoek rond de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen.

Opdracht Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. Via onze website POdium voor praktijkgericht onderzoek kunt u kennis maken met het praktijkgerichte onderzoek opgezet en uitgevoerd door hogescholen.

Het regieorgaan financiert praktijkgericht onderzoek uit de middelen die het ministerie van OCW daarvoor geoormerkt heeft. Regieorgaan SIA doet dit o.a. in vorm van de RAAK-regeling.


 

Overige activiteiten

Daarnaast zet het regieorgaan zich in om samen met partners programma’s te ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke en economische uitdagingen. Dit doet Regieorgaan SIA veelal in samenwerking met andere onderdelen binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Maak nader kennis met Regieorgaan SIA via onze brochure.