Deltapremie

Van een vraag, naar onderzoek, naar maatschappelijke impact

De Deltapremie is een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. Het laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze kunnen samenkomen en doorwerken in de maatschappij.

Erkenning en stimulering

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren van hogescholen met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De premie bedraagt € 500.000,-.

 

Op 12 november 2019 wordt de Deltapremie voor de eerste keer uitgereikt. Vanaf 4 maart tot en met 7 mei kunnen de voorzitters van Colleges van Bestuur hun lector voordragen.

 

> Lees alles over de Deltapremie, het voordragen en de criteria op deltapremie.nl.