Deltapremie

Van een vraag, naar onderzoek, naar maatschappelijke impact

De Deltapremie is een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. Het laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze kunnen samenkomen en doorwerken in de maatschappij. Op 12 november 2019 werd de Deltapremie voor de eerste keer uitgereikt aan lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen.

Erkenning en stimulering

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren van hogescholen met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De premie bedraagt € 500.000,-.

 

Mark Mobach, lector Facility Management, wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan de beste gebouwen voor mensen en organisaties. AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg o.a. het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg. AnneLoes heeft dit - voor 1,3 miljoen jongeren - belangrijke onderwerp op de kaart gezet door onder meer te onderzoeken waar jongeren tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben. De winnaars werden bepaald door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestond uit 6 experts die werkzaam zijn bij de Erasmus Universiteit, Innofest, TU Delft, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 

> Lees alles over de winnaars en download het juryrapport via deltapremie.nl